Filosofie

In mijn filosofie speelt gezondheid een grote rol wanneer je spreekt over levenskwaliteit en het gelukkig zijn. Gezondheid woord door vele facetten bepaald. Zo is het belangrijk dat je goed eet, je voldoende beweegt en je de tijd neemt om voldoende te slapen. Naast dit alles is het ook belangrijk dat je weinig structurele stress ervaart gedurende de dag.

30% van alle fysieke ellende die we gedurende ons leven ervaren is genetisch bepaald. Dit is vervelend maar weet goed dat het meeste van deze genetisch geërfde ellende zich niet tot uiting laat brengen zolang er maar goed voor het lichaam gezorgd wordt. Hier komt de overige 70% aan de beurt onder de noemer leefstijl.

Naast je leefstijl speelt je mentale welzijn een hele grote rol. Je kunt jezelf echt de vernieling in helpen met gedachten. Een negatief zelfbeeld, niet goed kunnen omgaan met stress, veel piekeren, dingen groter maken dan ze zijn maar bijvoorbeeld niet goed kunnen omgaan met complimenten is ook een voorbeeld hiervan.

Gelukkig zijn er ook talloze manieren om jezelf hierin te trainen en je er tegen te weren. Zelfvertrouwen is bijvoorbeeld iets wat je op kunt bouwen door successen te beleven en te trainen. Mensen die positiever in het leven staan hebben ook minder last van klachten.

De producten en diensten die aanbieden zijn allemaal ontstaan met als doel de klant direct of indirect te helpen om de kwaliteit van het leven te verhogen. Samen met jou werken we aan je leefstijl om je gezonder en daardoor gelukkiger te maken. Dit doen we door het delen van kennis in de lezingen, als klankbord tijdens gesprekken en als coach tijdens de trainingen. Daarnaast hebben we nog vele andere diensten en producten die allemaal zullen bijdragen aan jou behoeften.

Ook coachen we je op de gebieden waar je stress ervaart en waar je wilt groeien. We dagen je uit om meer van jezelf te vragen met als doel meer van het leven te kunnen genieten. Want als er één ding is wat wij hopen te bereiken is dat je groeit en later op een van je laatste dagen met plezier aan ons terug denkt en je blij bent dat je toen (dus nu) de keuze hebt gemaakt om met ons te werken aan jou gezondheid.

Ik wil je uitnodigen om de tijd te nemen en jezelf af te vragen, wat wij voor jou zouden kunnen betekenen in jou weg naar geluk, gezondheid en kwaliteit van leven.

Mark Bresser